จัดขึ้นเพื่อสมานสามัคคี ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬาจันทนยิ่งยิ่ง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th