บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

ประเภทงาน : บริษัทและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : ครอบครัวชัยปัทมานนท์