บ้านคุณชาตรี วงศ์วาสิน

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : คุณชาตรี วงศ์วาสิน