อาคารสำนักงาน 4 ชั้น และบริเวณที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : บริษัท แม็กซิม่า แมเนจเมนท์ จำกัด