อาคารอนุรักษ์ ตำบลท่าเตียน

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์