อาคารเรียนมหิตลาธิเบศร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย