ก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเภทงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ  : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์