อาคารที่พักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร พร้อมสระว่ายน้ำ สุขุมวิท 39

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : บริษัท พิมวิสุทธิ์ เอสเตท จำกัด และ บริษัท พลอยภัทรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด