อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 1 หลัง และอาคารสำนักงาน 4 ชั้น 2 หลัง ซอยศูนย์วิจัย

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : บริษัท ดับบลิว.พี.เอ็น. 2498 จำกัด