อุโบสถเจดีย์แจ่มนุชพุทธสถาน วัดพุทธชินวงศ์วนาราม

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : วัดพุทธชินวงศ์วนาราม