อาคารอาชีวเวชศาสตร์และลานจอดรถ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด