อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขา ลาดพร้าว 71

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขา สนามเป้า

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขา SCG – ลาดกระบัง

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขา เวิลด์ เอ็นเนอจี่ (ถ.รังสิต-ปทุมธานี)

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาขอนแก่น – มะลิวัลย์

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขา THE CRYSTAL PTT ชัยพฤกษ์

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขา อินเตอร์ปิโตรเลียม

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขานอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ – เชียงใหม่

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาบางบอน

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาบ้านบึง – ชลบุรี

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาพหลโยธิน – กม. 27

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาบางทราย – ชลบุรี

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาประเสริฐรัตนศิริ – บางขุนเทียน

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาพีอาร์ ปิโตรเลียม – นครราชสีมา

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาภูเก็ต

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาโรงแยกก๊าซ – ระยอง

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขามัณฑนา

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาราษบูรณะ

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาสิริสมเกียรติ-อุดรธานี

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาเอ็น จี วี พาวเวอร์ – หาดใหญ่

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาปทุมธานี – ไพน์เฮิร์ซ

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาแม่สอด

ประเภทงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)