อาคารประกันสังคม และ อาคาร MRI โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สมุทรสาคร

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)