ปรับปรุงห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอาคารวิทยาศาสตร์ 4 (SC) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (เคมี) ครั้งที่ 49

ประเภทงาน : ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล