ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงจากระบบ Overhead เป็นระบบ Under Ground ระยะที่ 1 อาคาร P, PR, B, AN คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล