ชื่อโครงการ : ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร Printing Solution Factory นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง

ประเภทงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ : บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด