ผลการดำเนินงาน

งานแต่งผิวท้องพื้น , ผนัง และทาสี ชั้น 3

50%

งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 4

50%

งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น 3

30%

ผลงานประจำสัปดาห์
-  งานแต่งผิวท้องพื้น,ผนัง และทาสี ชั้น 3 แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ 50%
- งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมชั้น 3 แล้วเสร็จ 30%
 
 

ผลการดำเนินงาน

งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 4

50%

งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 4

70%

งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น 3

60%

ผลงานประจำสัปดาห์
- งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 4 แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ 70%
- งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมชั้น 3 แล้วเสร็จ 60%
 
 

สรุปผลงานประจำเดือน ปี 2560

เริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 4 มิถุนายน 2560

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2559
– 
งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเดิม แล้วเสร็จ 100%
–  งานผนังกั้นพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 20%
– งานรื้อถอนครุภัณฑ์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 10%

วันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2559
งานผนังกั้นพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100%

– งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 100%
– งานรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 30%

วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2559
งานรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%

– งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง , อุปกรณ์อื่นๆและงานทุบรื้อผนังห้องเดิมพร้อมขนย้าย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 80%
– งานรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 20%

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

วันที่ 1 – 7 มกราคม 2560
งานรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95%

– งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง , อุปกรณ์อื่นๆและงานทุบรื้อผนังห้องเดิมพร้อมขนย้าย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
– งานรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 30%

วันที่ 8 – 15 มกราคม 2560
งานขนย้ายครุภัณฑ์โดยโรงเรียนที่ขอรับบริจาค แล้วเสร็จ 15%

– งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง , อุปกรณ์อื่นๆและงานทุบรื้อผนังห้องเดิมพร้อมขนย้าย ชั้น 3 แล้วเสร็จ 95%
– งานรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 50%

วันที่ 16 – 22 มกราคม 2560
งานขนย้ายครุภัณฑ์โดยโรงเรียนที่ขอรับบริจาค แล้วเสร็จ 25%

– งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง , อุปกรณ์อื่นๆและงานทุบรื้อผนังห้องเดิมพร้อมขนย้าย ชั้น 4 แล้วเสร็จ 50%
– งานรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 70%

 วันที่ 23 – 31 มกราคม 2560
งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง , อุปกรณ์อื่นๆและงานทุบรื้อผนังห้องเดิมพร้อมขนย้าย ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%

– งานเจาะพื้นและคานชั้น 3 แล้วเสร็จ 80%
– งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ 20%

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2560
– งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%

– งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
– งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 3 แล้วเสร็จ 70%
– งานผนัง Speed wall ชั้น 1&3  แล้วเสร็จ 90%

วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
– งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 3  แล้วเสร็จ 95%

– งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 3  แล้วเสร็จ 80%
– งานผนัง Speed wall ชั้น 4  แล้วเสร็จ 90%

วันที่ 16 – 22 กุมกาพันธ์ 2560
งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 4 แล้วเสร็จ 70%

– งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
– งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ 10%

วันที่ 23 – 28 กุมกาพันธ์ 2560
งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%

– งานแต่งผิวท้องพื้น,ผนัง และทาสี ชั้น 3 แล้วเสร็จ 10%
– งานเดินท่อและร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้น 3 แล้วเสร็จ 30%

 

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th