ผลการดำเนินงาน

งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตเสาชั้น 1 อาคาร A

100%

งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตเสาชั้น 1 อาคาร B

100%

งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต ผนังลิฟต์ชั้น 1 อาคาร A และอาคาร B

100%

ผลงานประจำสัปดาห์
- งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต เสาชั้น 1 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
- งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต เสาชั้น 1 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
- งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต ผนังลิฟต์ชั้น 1 อาคาร A 
 แล้วเสร็จ 100%
- งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต ผนังลิฟต์ชั้น 1 อาคาร B 
 แล้วเสร็จ 100%
     อาคาร A ตามแผนงาน 13% ทำได้ 18%     
     อาคาร B ตามแผนงาน  11% ทำได้ 18%

ผลการดำเนินงาน

งานตั้งนั่งร้าน สำหรับรองรับโครงสร้างพื้นชั้น 2 อาคาร A

100%

งานตั้งนั่งร้าน สำหรับรองรับโครงสร้างพื้นชั้น 2 อาคาร B

100%

ผลงานประจำสัปดาห์
- งานตั้งนั่งร้าน สำหรับรองรับโครงสร้างพื้นชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
- งานตั้งนั่งร้าน สำหรับรองรับโครงสร้างพื้นชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
     อาคาร A ตามแผนงาน 15% ทำได้ 20%     
     อาคาร B ตามแผนงาน 13% ทำได้ 20%

ผลการดำเนินงาน

งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 อาคาร A

100%

งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 อาคาร B

100%

งานวางเหล็ก, ติดตั้งไม้แบบเสาชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร A

100%

งานวางเหล็ก, ติดตั้งไม้แบบเสาชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร B

100%

ผลงานประจำสัปดาห์
- งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
- งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
- งานวางเหล็ก,ติดตั้งไม้แบบเสาชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
- งานวางเหล็ก,ติดตั้งไม้แบบเสาชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
     อาคาร A ตามแผนงาน 18% ทำได้ 22%     
     อาคาร B ตามแผนงาน 18% ทำได้ 22%

ผลการดำเนินงาน

งานวางเหล็กพื้นชั้น 2 อาคาร A

100%

งานวางลวดสลิงพื้น Post Tension พื้นชั้น 2 อาคาร A

100%

งานวางเหล็กพื้นชั้น 2 อาคาร B

100%

งานวางลวดสลิงพื้น Post Tension พื้นชั้น 2 อาคาร B

100%

ผลงานประจำสัปดาห์
- งานวางเหล็กพื้นชั้น 2 อาคาร A พื้นชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
- งานวาง ลวดสลิงพื้น Post Tension พื้นชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
- งานวางเหล็กพื้นชั้น 2 อาคาร A พื้นชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
- งานวาง ลวดสลิงพื้น Post Tension พื้นชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
     อาคาร A ตามแผนงาน 18% ทำได้ 22%     
     อาคาร B ตามแผนงาน 18% ทำได้ 22%

ผลการดำเนินงาน

งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร A

100%

งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 2 รองรับพื้น ชั้น 3 อาคาร B

100%

งานตั้งนั่งร้านและวางไม้แบบ รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร B

100%

ผลงานประจำสัปดาห์
- งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
- งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
- งานตั้งนั่งร้านและวางไม้แบบ รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร B แล้วเสร็จ 50%
     อาคาร A ตามแผนงาน 19% ทำได้ 22%     
     อาคาร B ตามแผนงาน 19% ทำได้ 23%

สรุปผลงานประจำเดือน

เริ่มสัญญา 16 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2559
–  งานเจาะเสาเข็มอาคาร A  แล้วเสร็จ 50%  (จำนวน 38 ต้น จาก 76 ต้น)
–  งานที่พักคนงาน  แล้วเสร็จ  100%
–  งานรั้วรอบโครงการ แล้วเสร็จ  80%

วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2559
–  งานเจาะเสาเข็มอาคาร A   แล้วเสร็จ  76%
–  งานที่พักคนงาน  แล้วเสร็จ  100%
–  งานรั้วรอบโครงการ  แล้วเสร็จ 90%

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

อาคาร A ตามแผนงาน 1% ทำได้ 6%

วันที่ 2 – 7 มกราคม 2560
– 
งานเจาะเสาเข็มอาคาร A แล้วเสร็จ 84%  (จำนวน 64 ต้น จาก 76 ต้น)
งานรั้วรอบโครงการ แล้วเสร็จ 100%
งาน Site Office แล้วเสร็จ  100%

วันที่ 8 – 15 มกราคม 2560
– 
งานเจาะเสาเข็มอาคาร B แล้วเสร็จ 50%  (จำนวน 38 ต้น จาก 76 ต้น)
งานตัดหัวเสาเข็มอาคาร A  แล้วเสร็จ 100%
– 
งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มอาคาร A (Seismic Test)  100%

วันที่ 16 – 22 มกราคม 2560
– 
งานเจาะเสาเข็มอาคาร B แล้วเสร็จ 72%  (จำนวน 55 ต้น จาก 76 ต้น)
งานวางเหล็กและไม้แบบฐานรากอาคาร A  100%
– 
งานเทคอนกรีตฐานรากอาคาร A แล้วเสร็จ 100%

วันที่ 23 – 31 มกราคม 2560
– 
งานเจาะเสาเข็มอาคาร B แล้วเสร็จ 92%  (จำนวน 70 ต้น จาก 76 ต้น)
– 
งานตัดหัวเสาเข็มอาคาร B  50% (จำนวน 38 ต้น จาก 76 ต้น)
– 
งานวางเหล็กคานชั้น 1 อาคาร A แล้วเสร็จ 50%

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

อาคาร A ตามแผนงาน 11% ทำได้ 16%
อาคาร B ตามแผนงาน 9% ทำได้  16%

วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2560
– 
งานเจาะเสาเข็มและตัดหัวเสาเข็มอาคาร B แล้วเสร็จ 100%

    (จำนวน 76 ต้น จาก 76 ต้น)
–  งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตฐานราก อาคาร B แล้วเสร็จ  75%
–  งานวางเหล็กคานชั้น 1 อาคาร A  แล้วเสร็จ  80%

วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
– 
งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตฐานราก อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

–  งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตคานชั้น 1 อาคาร A  แล้วเสร็จ  100%
–  งานวางเหล็กและไม้แบบคานชั้น 1 อาคาร B  แล้วเสร็จ  20%

วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2560
– 
งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตคานชั้น 1 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

–  งานปรับดินและปูแผ่นพลาสติกรองพื้น อาคาร A  แล้วเสร็จ  100%
–  งานวางเหล็กและไม้แบบพื้นชั้น 1 อาคาร A  แล้วเสร็จ 90%

วันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
– 
งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคาร A  แล้วเสร็จ 100%

–  งานปรับดินและปูแผ่นพลาสติกรองพื้น อาคาร B  แล้วเสร็จ 100%
–  งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

อาคาร A ตามแผนงาน 18% ทำได้ 22%
อาคาร B ตามแผนงาน 18% ทำได้  22%

วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2560
– งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต เสาชั้น 1 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%

– งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต เสาชั้น 1 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
– งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต ผนังลิฟต์ชั้น 1 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
– งานวางเหล็ก,ไม้แบบและเทคอนกรีต ผนังลิฟต์ชั้น 1 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

วันที่ 8 – 15 มีนาคม 2560
– งานตั้งนั่งร้าน สำหรับรองรับโครงสร้างพื้นชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%

– งานตั้งนั่งร้าน สำหรับรองรับโครงสร้างพื้นชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2560
งานวางเหล็กพื้นชั้น 2 อาคาร A พื้นชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%

– งานวาง ลวดสลิงพื้น Post Tension พื้นชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
– งานวางเหล็กพื้นชั้น 2 อาคาร A พื้นชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
– งานวาง ลวดสลิงพื้น Post Tension พื้นชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2560
– งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 2 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%

– งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 2 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%
– งานวางเหล็ก,ติดตั้งไม้แบบเสาชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร A แล้วเสร็จ 100%
– งานวางเหล็ก,ติดตั้งไม้แบบเสาชั้น 2 รองรับพื้นชั้น 3 อาคาร B แล้วเสร็จ 100%

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th