สถานที่จัดกิจกรรม  :   ชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอแนวคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล

© 2024 All Rights Reserved by Plan Renovation Co., Ltd.
Design by Myturn.co.th